KONTAKT & CV PROJEKT UTBILDNING PORTFOLIO

WATERVOLUME
Båtklubb         Varv       Restaurang        Bostäder        Gröndal
Per Sundin 20050531 Kursansvarig: Professor Kai Wartianen

Plats

Idag
Tomten ligger mellan Gröndals industriområde med en variation av
verksamheter, och bostadsområdet. Med industriernas vara eller icke vara, och de nya bostäder som byggs runt Liljeholmen är området i förändring.
Platsen är början på en strandpromenad som går på ett trädäck via båtplatser västerut.
Tomten är idag stängd för allmänheten genom TSSM:s renoveringsvarv
och Gröndals båtklubbs uppställningsplatser. Historiskt har det legat
flera varv i området och det som finns kvar idag har tillsammans med båtklubben stark förankring i området och 400-500 medlemmar.
Kommunikationerna är bra både kommunalt och med bil.
I Gröndal saknas idag en bra kvartersrestaurang.

Imorgon
Förslaget täcker över tomten med ett trädäck och skapar en allmän plats uppe på däcket. Båtklubben och Varvet får lokaler och uppställningsplatser under däcket. Uppe på däcket byggs en restaurang.
Ute i vattnet byggs två 11-vånings bostadstorn.

Markplan/Takplan består av ett trädäck. Däcket rymmer en restaurang och en bar med uteservering på däcket och restaurangens tak. Det finns också lekplatser på däcket.
Bryggan i förlängningen av däcket leder ner till Båtklubbens och Varvets entréer och vidare ut över vattnet. I dess ände kan man via en stege ta sig ner till vattnet.
Trapporna till den undre bryggan är stängda för obehöriga.

 

Vattenplanet rymmer båtuppställningsplatser, parkering och
lokaler i två plan för Båtklubben och Varvet. Samt entréplan till bostadstornen

Program och logistik