Samtliga fönster och dörrar i huset är återvunna. Det har påverkat fönstersättningen då dimensioner och antal inte var givet i förväg.