Fasaden är av sibirisk lärk. Den kommer med tiden att gråna och färgmässigt närma sig klippan som huset står på. Knutplåtar och övriga metalldelar som rännor och stuprör är i zink.