Byggets utveckling mellan sommaren 07 och sommaren 08. Fotograferat från samma punkt