KONTAKT & CV PROJEKT UTBILDNING PORTFOLIO

Fritidshus i Tulka norr om Hallstavik.                                                      
Boarea 80 m2.

Examensarbete på Arkitekturskolan KTH -08 och ett eget bygge.
Centrala teman i examensarbetet är att undersöka möjligheterna att bygga med återvunnet byggmaterial och vad detta ger i husets uttryck. Samt att som arkitekt ta byggarrollen och följa vad som händer från ritning till färdig byggnad.

Tomten om 2000 m2 ligger på en höjd med ca 120 m ner till en havsvik. Platsen är kuperad och består av urskog med mycket berg i dagen.

Huset huvudvolym har fått form av klippan det står på. De övriga delarna är sovrum, vc med dusch och ett läs/tv-rum. Dessa är inskjutna i huvudvolymen och har andra golv- och taknivåer som speglar de naturliga terrassering som finns i landskapet.
Det utvändiga däcket, som vänder sig mot sydväst, ligger en bit ut över klippan och innehåller ett utekök.

PLATS BYGGPROCESS STOMME - TAK FASAD STOMME INSIDA