KONTAKT & CV PROJEKT UTBILDNING PORTFOLIO

PER SUNDIN - ARKITEKT

Jobbar med:
Ritningsuppdrag
Bygglovshandlingar
Skisser och förslag till om-, ny- eller tillbyggnad
Modellarbete i 3D- eller i fysisk modell

Utbildad på Arkitekturskolan KTH I Stockholm, examen -08.                            Enskild firma sedan -06

Erasmus studier AKA i Stuttgart 05-06
Praktik på Sundell arkitekter -06

 

 


info@persundin.se                                           0733-784 783